Görüntülü Arama Sıra Yönetimi


Görüntülü arama farklı sektörlerdeki şirketlerin müşteriyle etkileşime girmek için kullandığı ana kanallardan biri haline geliyor. Görüntülü arama hem müşteri hem de şirket için karşılıklı görüşmeye göre daha az maliyet yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, telefon görüşmesinin yetmeyeceği, hizmet sağlayıcısının görmesi gereken bir şeyler olduğu durumlarda –örneğin, doktorun, hastasının vücudundaki kızarıklıkları incelemesi gerektiğinde- daha verimli bir iletişim imkânı sunmaktadır.

Görüntülü arama yönetimi, Q-nomy’nin çok kanallı çözümünün bir parçasıdır. Bu çözümümüz, şirketlerin görüntülü arama randevularını tıpkı diğer kanallar gibi yönetmesine olanak sağlar: aramaları planlayabilirsiniz; planlanmamış aramaları idare edebilirsiniz; aramaları sıraya koyup, iş kurallarınızı göz önünde bulundurarak işin o anki yoğunluğuna göre hizmet temsilcilerine yönlendirebilirsiniz;  bekleme ve hizmet sürelerini izleyebilirsiniz; personel verimliliğini ve hizmet seviyelerini analiz edebilirsiniz ya da bunlardan daha fazlasını yapabilirsiniz.

 

Görüntülü Arama Tümüyle Müşteri Yolculuğunun Bir Paçasıdır

Görüntülü arama genellikle tek başına kullanılmadığını ve birden fazla şekilde müşteri yolculuğunun bir parçası olduğunu biliyoruz:

  • Görüntülü arama, örneğin, bir doktor tarafından ilk değerlendirme için kullanılabilir. Bu görüşme sonrasında daha fazla dijital etkilenişimde bulunulabilir ya da yüz yüze görüşme yapılabilir
  • Hizmet temsilcisiyle, örneğin, bir cep telefonu teknisyeniyle yapılan telefon görüşmesi müşterinin talebine cevap veremeyebilir. Daha etkili bir iletişim için görüntülü arama kullanılabilir
  • Görüntülü arama belli aralıklarla yapılan görüşmelerin bir parçası olabilir. Örneğin, portföyü gözden geçirmek için bir yatırım bankası yetkilisiyle üç ayda bir görüşme yapılabilir.
  • Görüntülü arama, müşterinin talebine doyurucu bir çözüm bulmak için, bir arka ofis süreci başlatılarak çevrimdışı olarak sürdürülebilir

Q-nomy’nin müşteri yolculuğu yönetimiyle bu senaryolar kolayca hayata geçirilebilir. Müşteri Merkezli İş Süreci Yönetimi sistemimiz, pürüzsüz bir müşteri deneyimi için, görüntülü arama dâhil, müşteriyle temas edilebilecek tüm noktaları ve ilgili tüm iş akışını birbirine bağlar.


Program Esnekliği Personelin Hem Görüntülü Aramaları ve Yüz Yüze Randevuları İdare Etmesine Olanak Sağlar

Bir kuruluşun personelini görüntülü aramalara bakanlar ve yüz yüze görüşme yapanlar olarak ayırması şart değildir. Bir hizmet temsilcisi müşterisiyle tüm kanalları kullanarak iletişim kurmak isteyebilir. Ayrıca, bazı durumlarda, personeli bu şekilde ayırabilmek için gereken, belli bir hizmeti sağlayacak yeterli sayıda uzman bulunamayabilir. 

Q-nomy, personelin hem görüntülü aramaları hem de yüz yüze görüşmeleri idare edebilmesine olanak sağlayacak, patent başvurusu yapılmış yeni bir sistem sunuyor. Bu çözümümüz şu anda Müşteri Akış Yönetimi yazılımına sahip müşterilerimizin kullanımına açık haldedir. Bu sistem ayrıca bu iki etkileşimden hangisine, nasıl öncelik verileceğini ve bu etkileşimlerin nasıl yönlendirileceğini belirleyen otomatik iş mantığını da desteklemektedir.  


Görüntülü Aramayı Çok Kanallı Sisteminize Bugün Entegre Edin!

Q-nomy, kuruluşunuza, aşağıdakiler dâhil, bir dizi ileri görüntülü arama imkânıyla yardımcı olmaktadır:

  • Görüntülü arama hizmeti kurulumu
  • Tercih ettiğiniz video kanallarımızın ya da bir video platformunun çok kanallı sisteminize entegre edilmesi
  • Müşteri akışı, müşteri deneyimi ve -görüntülü arama dahil- ilgili iş akışının yönetilmesi

 

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin!

Haberler ve Etkinlikler

  • Q-nomy Koronavirüs Krizi Sırasında Müşteri Hizmetleri Operasyonlarına Destek Olmak İçin Bir Dizi Çözüm Sunuyor 2020-03-24
  • Q-nomy, Küresel Kimlik Çözümleri Sağlayıcısı ve Entegratörü Veridos ile Ortaklığını ve Ortak Projelerinin Başarısını Duyurdu 2020-03-19
  • Q-nomy, Q-Flow Görüntülü Arama Yönetiminin Lansmanını Yaptı 2020-03-03
Bizimle İletişime Geçin